Adam Price’s Blog

The Blog of Adam Price AS/MP, Carmarthen East and Dinefwr

Adam Price MP / AS - Carmarthen East and Dinefwr

Chwilio Blog Search

Deiseb / Petition

Posts

Calendr Blog Calendar

August 2008
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archifio Blog Archive

Yearly Blog Archive

Datganiadau'r Wasg
Press Releases

Cysylltiadau Blog Links

Archive for August 6th, 2008

6th August 2008

Colofn Golwg

Dwi mewn lleiafrif efallai o fewn fy mhlaid fy hun ar hyn, ond ychydig iawn o ddagrau fyddai o’m rhan i pe cleddir swydd yr Ysgrifennydd Gwladol Cymreig mewn newidiad Cabinet yr haf hwn. Pan y’i grewyd wedi blynyddoedd o ymdrechu gan y cawr o Rydaman, Jim Griffiths, mi oedd yn symbol o hunaniaeth wleidyddol y genedl Gymreig. Bellach, fel dwi wedi dadlau o’r blaen yn y golofn hon, mae’n symbol o’n gorffennol cyn-ddatganoli, cyn-ddemocrataidd.

Mae parhad y swydd yn bwysig i Unolaethwyr pen-galed o fewn y Blaid Lafur Gymreig am amryw o resymau. Yn y lle cyntaf mae’n cynnal y myth bod gan Gymru ddylanwad o gwmpas y Ford Cabinet ac mai trwy gyfaddawdu a negodi o fewn y Gyfundrefn Brydeinig sydd orau i Gymru nid torri ein cwys ein hunain. Y gwir amdani, wrth gwrs, yw llais San Steffan yng Nghymru nid llais Cymru o fewn San Steffan fu y swydd hon am y rhan fwyaf o’r deugain mlynedd ddiwethaf - peirianwaith i weinyddu a chyfathrebu nid datblygu polisi yn annibynnol i Gymru ydy’r Ty Gwydir sydd yn gartref i’r gweinidogion Cymru-oddi-cartref yma.
Mae’r ail reswm am y frwdfrydedd dros y status quo yn ymwneud yn fwy a’r frwydr cartref rhnwg y Blaid Lafur yng Nghymru a’r Blaid Lafur Gymreig (nid gwahaniaeth semantig yn ynig sydd yma). Ta waeth am yr holl siarad am bartneriaeth (er bod y berthynas rhwng y bythol fonheddig Paul Murphy a Rhodri Morgan tipyn yn well nag y buodd hi yn ystod teyrnasiad Peter Hain) mae bodolaeth yr Ysgrifennydd Gwladol yn creu ail ganolbwynt amgen ar gyfer grym gwleidyddol yng Nghymru sydd yn fêl ar fysedd y rhai hynny sydd am danselio neu o leiaf docio grym eu cymrodyr yn y Cynulliad. Mae’r ffaith bod ganddyn nhw aelod ex officio o fewn Cabinet yn rhoi i Aelodau Seneddol Llafur o Gymru statws nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn haeddu.
Ond efallai gwir arwyddocâd creu un Swydd Cabinet ar draws y Cenhedloedd Celtaidd a’i lenwi, mae’n debyg, gyda Des Browne, yr Ysgrifennydd Albanaidd ac Amddiffyn presennol neu Jim Murphy, yr is-weinidog Ewropeaidd o Gaeredin, fydd yr hyn bydd e’n dweud am y genhedlaeth yma o Lafurwyr. Dyma fydd y Cabinet Llafur cyntaf ers 1929 i fod heb Aelod Seneddol o Gymru oddi fewn iddo. Lle mae Jim Griffiths, Aneurin Bevan, Roy Jenkins, John Morris, Jim Callaghan, Cledwyn Hughes yr oes hon? Yn y Cynulliad, efallai, ond yn sicr ddim yn y Senedd ymhongar hon.